Gyakran ismételt kérdések

 

Mi a HÖK?


A HÖK a „Hallgatói Önkormányzat” rövidítés feloldása.


Hogyan működik a HÖK?

A HÖK a működését megválasztott testületein: a Közgyűlésen, a Közgyűlés állandó Bizottságain és az Elnökségen keresztül fejti ki.


Ki tagja a Hallgatói Önkormányzatnak?

Minden, az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgató alanyi jogon tagja a Hallgatói Önkormányzatnak.


Mi a feladata a Közgyűlésnek?

A Közgyűlésnek minden, a hallgatókat közvetlenül vagy közvetetten érintő egyetemi és hallgatói közéleti ügy a feladat- és hatáskörébe tartozik.


Ki tagja a Közgyűlésnek?

A közgyűlésnek állandótagjai az évfolyamonként megválasztott 4-4 db Közgyűlés Képviselő (összesen 20), a Közgyűlési Bizottságok tagjai, valamint az Elnökség tagjai.


Hogyan lehet Közgyűlési Képviselővé válni?

Az évfolyam hallgatói a jelöltek közül megszavazzák, hogy kit szeretnének a Közgyűlésbe küldeni.


Milyen Közgyűlési Bizottságok vannak?

A Közgyűlés a következőállandó bizottságokat állítja fel kötelező jelleggel: Tanulmányi Bizottság, Diákjóléti Bizottság, Fegyelmi és Kártérítési Bizottság, Ellenőrző Bizottság.


Mi a feladata a Közgyűlés Bizottságainak?

A Közgyűlés Bizottságai speciális, szakterület szerinti munkát végeznek, amelynek eredményéről folyamatosan tájékoztatják a Közgyűlést és az Elnökséget.


Ki lehet tagja egy Közgyűlési Bizottságnak?

Bárki, aki szavazó tagja a Közgyűlésnek, azzal a megkötéssel, hogy a Bizottság tagjainak legalább a fele Közgyűlési képviselő legyen.


Mi a feladata az Elnökségnek?

Az Elnökség a napi munkáért és a folyamatos ügyvitelért felel.


Ki lehet tagja az Elnökségnek?

Az elnökségnek bárki tagja lehet, akinek szavazati joga van a Közgyűlésben.


Hol van a HÖK iroda, és mikor van nyitva?

A Wesselényi utca 52. 008-as termében. Ahogy belépsz az épületbe, rögtön jobbra az első ajtó.Ügyelési időben: H-P14.00-15.00 között van nyitva.


Lehet-e a HÖK-ben fénymásolni vagy nyomtatni?

Nem, ezt a HÖK iroda mellett található Központi Fénymásoló Irodában tudjátok megtenni 5Ft / oldal fejében.


Mi az a tanulmányi ösztöndíj?

Minden hónapban folyósított juttatás, amely az előző aktív félév súlyozott tanulmányi átlag alapján adható.


Milyen esetben kaphatok tanulmányi ösztöndíjat?

Csak államilag támogatott finanszírozási formában tanuló, aktív hallgató kaphat.


Mely hónapokban kapok tanulmányi ösztöndíjat?

Az őszi félévben októbertől februárig.
A tavaszi félévben márciustól júniusig, és ide tartozik még a szeptember is.


Hogyan számítsam ki a saját féléves átlagomat?

Minden osztályzatot beszorzunk a hozzá tartozó kreditponttal, ezeket összeadjuk, majd az összeget elosztjuk a felvett kreditek számával – így megkaphatjuk az adott félév súlyozott kreditátlagát.


Két szakos vagyok, kaphatok két ösztöndíjat?

Az a hallgató, aki két szakot végez egyszerre a Zeneakadémián, NEM kaphat, de a jobbikat veszik figyelembe.


Két szakosnak számít az a hallgató, aki felvételt nyert a 60 kredites kiegészítőtanári masterre?

Igen.


Az utolsófélévüket végzőhallgatók hogyan kapják meg a legutolsóhónapra esedékes ösztöndíjat?

A végzős hallgatók kérhetik az utolsó havi utalás előrehozását szeptemberről júniusra vagy februárról januárra.


Kaphatok-e egyszerre alaptámogatást és tanulmányi ösztöndíjat?

A kettőt egyszerre nem.


Mi a Diákjóléti Bizottság (DJB)?

A Diákjóléti Bizottság az Egyetem egyik szervezete.


Milyen pályázatokat lehet beadni?

Egyetemünkön négyféle pályázat van: Alaptámogatás (csak első félévben), Rendszeres Szociális Támogatás, Rendkívüli Szociális Támogatás és Kurzus és Verseny Támogatás.


Kik pályázhatnak?

Pályázhatnak a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók.


Mi a Rendszeres szociális támogatás és mit kell tudni róla?

Ez egy olyan pályázat, amit minden félév elején meg lehet pályázni, a sikeresen pályázók havonta részesülnek a támogatásban.


Hogyan kell igazolni a Rendszeres szociális támogatás pályázatot?

A pályázatban minden kitöltött információt igazolni kell, a következő szabályok szerint:


Mi az Alaptámogatás és mit kell tudni róla?

Ezt a pályázatot kizárólag az első alkalommal BA, MA és osztatlan képzés első félévére beiratkozó hallgatók igényelhetik, akik kategóriások.


Mi a Rendkívüli szociális támogatás és mit kell tudni róla?

Olyan támogatás, amire minden félévben csak egyszer lehet pályázni.


Mi a Kurzus és versenytámogatás és mit kell tudni róla?

Olyan támogatás, amire minden félévben csak egyszer lehet pályázni.


Mit jelent a kategória, milyen kategóriák vannak?


A Kategória több csoportra bontja a pályázókat. A hallgatókat három kategóriára lehet osztani a szociális helyzetük alapján.


Mi az a pontrendszer és hol van?

A pontrendszer egy számítási rendszer, ami segít a pályázatok objektív elbírálásában. A pontrendszer bejelentkezés után a Juttatások menüben található.


Mikor érkeznek meg a pénzek?

Az ösztöndíjak kifizetése, általában minden hónap végén 20-a után érkezik a számlákra.


Mit kell csinálni, ha rosszul töltöttem ki a Pályázatkezelőt, de még tart a pályázási időszak?

A pályázatkezelőben módosítani lehet a pályázatot.


Mi az a kredit?

A hallgatótanulmányi teljesítményének számszerű alakban kifejezett formája. Egy félévben átlagosan 30 kredit teljesítése szükséges.


Mit nevezünk tanórának?

A tanóra más néven kontaktóra a tanár és hallgató közötti közvetlen végzett tanítási-tanulási munkatevékenység. Fajtái: egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlati foglalkozás, előadás, szeminárium, konzultáció.


Mi is az a vizsga?

Egy adott tárgy anyagának számonkérése, visszaigazolás meglévő tudásodról. Fajtái: kollokvium (egy félév anyagából) és szigorlat (több félév összefoglalása).


Hogyan foglalhatok gyakorlót?

A Zeneakadémia hivatalos Gyakorlóterem Előjegyzési Rendszerén keresztül.


Hogyan lehet megismételni egy sikertelen vizsgát?

A számonkérés sikertelensége esetén a vizsgáztató köteles az elégtelen osztályzatot a hallgató leckekönyvébe beírni.


Hogyan lehet sikeres vizsgát javítani?

Ha nem elégtelen osztályzatot kapsz, de mégis szeretnéd az érdemjegyed kijavítani, a vizsgaidőszakon belül újabb vizsgát tehetsz szintén egy alkalommal. A javítóvizsgán szerzett vizsgajegyet javítani nem lehet, ha azonban a javítóvizsga értékelése „elégtelen”, úgy az a sikertelen vizsgára vonatkozó szabályok szerint javítható.


Mi az a kreditátvitel és ez miért jó?

Ha másik egyetemről jöttél, vagy a Zeneakadémián belül egy második szakot kezdesz, lehetőséged van a már meglévő kreditjeidből a szak órahálójának megfelelő tárgyak közül a megfelelőt elismertetni.


Hány államilag finanszírozott féléved van?

Az állam 12 félévet finanszíroz, ha államilag támogatott finanszírozású képzésre vettek fel.


Milyen épületei vannak a Zeneakadémiának?

1,Főépület (Liszt Ferenc tér 8.)

2,A Ligeti György épület (új épület, Wesselényi utca 52

3,Régi Zeneakadémia (Vörösmarty utca 35.)

4,Népzene Tanszék (Semmelweis utca 12.)

5,Jazz- és Népzene Tanszak - Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola (hivatalosan nem az intézmény épülete, Köztelek utca 8.)


Az épületek általános nyitva tartása:

hétfő-péntek7.45 – 21.00 óráig,

szombat 9.00 – 18.00 óráig,

vasárnap10.00 – 18.00 óráig.


 

 


*

*


*

*


*

*