Rektori utasítás a sajtónyilatkozatokról

1 /2015. (IV.28.) rektori utasítás a sajtónyilatkozatról

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szervezeti és Működési Szabályzat 20. § (2) bekezdés g) pontja szerinti jogkörömben eljárva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) jelenlegi helyzetével kapcsolatosan, mindennemű sajtónyilatkozat tételt előzetes írásbeli engedélyemhez kötöm.

A sajtózár célja

1. § 

Az Egyetemen jelenleg kialakult helyzet tisztázásáig, a sajtó kizárása az egyetemi életéből.

2. §

Az utasítás hatálya

Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed:

a) az Egyetem oktatóira, kutatóira valamint hallgatóira.

I. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) Jelen Utasítás 2015. április 28. napján lép hatályba, és visszavonásig kell alkalmazni.

 

Budapest, 2015. április 28.

Dr. Vigh Andrea

rektor