Nyílt levél a Kancellár Úrnak

Tisztelt Kancellár Úr!

Az elmúlt napok eseményei nagy nyugtalanságot keltettek a Zeneakadémia hallgatói körében. Az online sajtóban megjelent hírek szerint a nem szakmai-művészeti vezetők megbízásával kapcsolatban kérdések merültek fel. Mivel az Egyetem hallgatóit közvetlenül és közvetve is rengeteg helyzetben érinti mindaz, ami az Egyetem támogató területhez tartozó szervezeti egységeivel történik, ezért Önhöz is fordulunk a helyzet tisztázása érdekében.

A Hallgatói Önkormányzat elsősorban azt kéri Öntől, hogy adjon ki egy olyan tájékoztatást, amelyet a hallgatóknak továbbíthatunk, és amely egyértelműen és világosan állást foglal ebben a kérdésben mind arra nézve, hogy a fennálló helyzetben tulajdonképpen miről is van szó, mind pedig arra nézve, hogy az Egyetem törvényes és szakszerű működése a továbbiakban hogyan és milyen módon biztosított.

Különösen fontos a hallgatók számára, hogy a hallgatói juttatások folyósítása, amelytől sokak anyagi helyzete függ, fennakadás nélkül mehessen tovább. Ugyanilyen fontos kérdés, hogy a Tanulmányi Osztály által kezelt tanulmányi ügyek rendben menjenek és az általuk kiadott vagy ellenjegyzett dokumentumok rendelkezésre álljanak – gondolunk itt például az oklevelek és a hallgatói jogviszony-igazolások kiadására, valamint a hallgatói diplomahangversenyekhez szükséges teremfoglalásokra.

Mindezen konkrét példákon túl is számtalan kérdés merült fel a jelen helyzetben, hiszen a hallgatók mindennapjait nagyon sok egyéb ügy befolyásolja, mint például a diplomahangversenyek és hallgatói koncertek ügyintézése és lebonyolítása, a beléptetés, a gyakorlótermek működtetése, az AVISO stúdiófelvételei, belföldi és nemzetközi pályázatok, a HÖK által szervezett rendezvények finanszírozása, az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása.

A fentiekre tekintettel kérjük Kancellár Urat, hogy megnyugtató és kielégítő válaszát számunkra mielőbb megküldeni szíveskedjék. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy jelen levelünket a hallgatók, a többi egyetemi polgár és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesszük.

Kelt Budapesten, 2015. április 28-án.

Üdvözlettel:

Nász Renáta

LFZE HÖK elnök

Rektori utasítás a sajtónyilatkozatokról

1 /2015. (IV.28.) rektori utasítás a sajtónyilatkozatról

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szervezeti és Működési Szabályzat 20. § (2) bekezdés g) pontja szerinti jogkörömben eljárva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) jelenlegi helyzetével kapcsolatosan, mindennemű sajtónyilatkozat tételt előzetes írásbeli engedélyemhez kötöm.

A sajtózár célja

1. § 

Az Egyetemen jelenleg kialakult helyzet tisztázásáig, a sajtó kizárása az egyetemi életéből.

2. §

Az utasítás hatálya

Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed:

a) az Egyetem oktatóira, kutatóira valamint hallgatóira.

I. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) Jelen Utasítás 2015. április 28. napján lép hatályba, és visszavonásig kell alkalmazni.

 

Budapest, 2015. április 28.

Dr. Vigh Andrea

rektor

 

Roma származású egyetemisták ösztöndíj lehetősége

A vállaltan roma származású egyetemisták számára újra nyitott a Roma Education Fund ösztöndíjrendszere.

http://www.romaeducationfund.hu/az-osztondijra-jelentkezes-modja-0

Állami ösztöndíjas képzés teljesítése

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az oklevél- és nyelvvizsga-megszerzési kötelezettséggel, és az ez alóli mentességgel kapcsolatos tudnivalókat.

Kérünk Titeket, hogy olvassátok át figyelmesen!

Magyar állami ösztöndíjas képzésben a képzési idő másfélszerese alatt nem elég csupán az abszolutóriumot teljesíteni, hanem magát az oklevelet is meg kell szerezni, nyelvvizsgával együtt. A 2012-ben kezdett 4 féléves képzésesek évfolyama az első, akik idén szembesülhetnek a határidő közeledtével. A mentességi lehetőségek és a kérelem feltételei a következők:

  •      A mentességhez felnőttképzési jogviszony szükséges, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyelvi tanulmányokat akkreditált nyelviskolában kell folytatni. A törvény szerint minden hivatalos nyelviskolának rendelkeznie kell akkreditációval, de hasznos, ha az érintett hallgató erre a nyelvi tanulmányok megkezdése előtt rákérdez.
  •          A kérelmet az Oktatási Hivatal részére kell benyújtani az alábbi postacímre:


            Oktatási Hivatal

                  Felsőoktatási Főosztály

                        1055 Budapest

                        Szalay utca 10-14.

  •          A kérelem postára adásának határideje a fenti esetben: 2015. augusztus 31.
  •          A kérelemhez 3000 Ft illetékbélyeg csatolása szükséges, amelyet a postán lehet megvásárolni.
  •          A kérelemhez csatolni kell igazolásként a nyelviskolával kötött felnőttképzési szerződés másolatát.
  •          A mentesség maximum két alkalommal, összesen legfeljebb 2 évre adható.

A kérelemhez a formanyomtatvány letölthető:

 

 

Üdvözlettel:

LFZE HÖK

 

 

Liszt napok 2015

Liszt-Napok_RGB_for_web.jpg
Szeretettel várunk Benneteket az idén negyedik alkalommal megrendezendő Liszt Napokra 2015. május 8-án és 9-én.

Május 8-án pénteken 20:00-kor kezdődnek programjaink a Lokál-ban (1072 Budapest, Dob utca 18.). Az első italra a vendégünk vagy!

Május 9-én 10:00-tól a Dagály Strandfürdőben áztathatjuk gyakorlástól elfáradt végtagjainkat, majd este 21:00-tól a Trófea Grill Étterem (1024 Budapest, Margit körút 2.) lát minket vendégül vacsorára, korlátlan fogyasztási lehetőséggel.

Jegyárak:
Az összes jegy elkelt!
Akadémistáknak egységesen 1 500.- 
Külsősöknek 2 000.-

Jegyek a HÖK irodában válthatók 2015. április 20-tól.

Csatlakozz az eseményhez a facebook on!