Juttatások, ösztöndíjak

2024 tavaszi ösztöndíjak

KKI átlaghatárok szakcsoportok szerint

Támogatások típusai:

Alaptámogatás (DJB)

  • A támogatási formát kizárólag az első alkalommal államilag támogatott, teljes idejű BA, MA és osztatlan képzés első félévére járó hallgatók igényelhetik, (A DJB ügyrendje által megállapított I., vagy II. kategóriába tartoznak.) A támogatás képzésenként csak egyszer az adott képzés első szemeszterében igényelhető, kifizetése egy összegben történik. A pályázatot online úton kell kitölteni, a szükséges igazolásokat személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a Hallgatói Önkormányzat irodájába.
  • Minden pályázónak, aki pályázik erre a támogatási formára, minden igazolásból be kell mutatnia az eredeti példányt is, (MÁK, vagy közjegyző által kiállított dokumentumokat, illetve szerződéseket és anyakönyvi kivonatokat viszont csak fénymásolt formában veszünk be.)
  • A hatályos magyar törvények értelmében minden idegen nyelvű igazoláshoz (hivatalos) fordítást is kérünk mellékelni.
  • A pályázat elutasításra kerül, ha a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz és/vagy ha hiányoznak, illetve nem megfelelőek az igazolások.
  • A Diákjóléti Bizottság eredményhirdetése után van lehetőség fellebbezni a pályázatkezelőben. (A DJB határozata ellen jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához. A jogorvoslati kérelmet a jogi igazgatónál, írásban (személyesen vagy postai úton), illetve a fellebbezést a pályázatkezelőben kell benyújtani a jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül.)
  • Aki pályázik rendszeres szociális támogatásra(is), annak az igazolásokat 2 példányban (kell) beadni!

Sporttámogatás (HÖK)

A sporttámogatás következő bérletének ügyintézése folyamatban van.

Tanulmányi ösztöndíj (HÖK)

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható olyan juttatás, amelyben az állami ösztöndíjas alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő, bejelentkezett hallgató részesülhet. A hallgató akkor jogosult tanulmányi ösztöndíjra, ha a tantárgyfelvételi kötelezettségének határidőben eleget tett, valamint a tantárgyfelvételt megelőző, lezárt félévben legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség hatvan százalékát sikeresen teljesítette. Abban a félévben, amikor a hallgató alaptámogatásban részesül, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. A hallgató képzési időn túli tanulmányainak féléveiben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet, valamint akkor sem, ha az adott tanulmányi félévet megelőző tanulmányi félévben legalább 18 kreditet nem teljesít. A hallgató az Egyetemen tanulmányi ösztöndíjban pályázat alapján akkor is részesülhet, ha egyidejűleg más felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll. Tanulmányi ösztöndíjban a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet oly módon, hogy a Hallgatói Önkormányzat elnöksége által meghatározott, és a Hallgatói Önkormányzat honlapján közzétett szakcsoportonként megállapított tanulmányi átlagok felett teljesítő hallgatók válnak jogosulttá ezen juttatásra. A tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A tanulmányi ösztöndíj az előző, lezárt tanulmányi félév korrigált kreditindexe alapján kerül megállapításra. A tanulmányi ösztöndíj összegét a Hallgatói Önkormányzat elnöksége számolja ki és terjeszti fel az Egyetem gazdasági szervezeti egysége részére. Az ösztöndíj megállapításakor biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.

Mint azt sokan közületek bizonyára tapasztalták már, egyetemünkön nagyon sok a szorgalmas diák, így a kimagasló teljesítménnyel rendelkezők száma is. Ennek természetesen mi nagyon örülünk es büszkén bíztatunk titeket a folytatásra! Viszont, ez a tendencia az utóbbi években azt eredményezte, hogy nagyon szétaprózódtak az ösztöndíjak. Olyannyira, hogy lassan már nem oszt nem szoroz, még az sem, ha az ember kitűnőre hajszolja magát. Ezt orvosolandó ötlöttük ki azt, hogy a most induló rendszerünkben nem csak az fog számítani, hogy ki milyen átlagot produkál, hanem az is, hogy ezt hány, és mennyi kreditet érő tárgy elvégzése közben teszi. Egyszerűen mondva: aki több tárgyból éri el a kitűnő eredményt, annak „ötösebb” átlaga lesz, mint annak, aki nem. Ezalapján több olyan hallgató ösztöndíjhoz jut, akik sok kredit mellett szereztek 1-2 4-es osztályzatot, mint akik a minimum kreditszámmal lettek 5-ösök. Ez a módszer már bevett más felsőoktatási intézményekben is.

Ha kíváncsiak vagytok arra évközben, hogy mégis merre mutat az a bizonyos átlag, intéztünk hozzá segítséget, ugyanis a Neptunban elérhetővé vált a KKI átlag a Tanulmányok -> Tanulmányi átlagok -> *aktuális félév* előtti + jelre kattintva.

Nem kell megijednetek, ezzel a módszerrel már könnyű túllépni az 5.0-át, ez teljesen átlagos lesz. A kérdés csak, hogy mennyivel? Bármilyen ezzel (és mással) kapcsolatos kérdéssel továbbra is nyugodt lélekkel forduljatok hozzánk!

Fontos: az ösztöndíjak kiutalása a tanulmányi félévekhez képest egy hónap csúsztatással, októberben és februárban kezdődik; erre a hivatalos pénzügyi félév megléte miatt van szükség.

A végzős hallgatók duplán kapnak tanulmányi ösztöndíjat az utolsó hónapban.

Szociális alapú támogatások (DJB)

Rendszeres szoctám

 • A támogatási formára minden félév elején lehet pályázni. A sikeresen pályázók havonta részesülnek szociális ösztöndíjban. A pályázat csak egy félévre érvényes, így minden félévben újra meg kell pályázni a támogatásokat. A pályázatokat online úton kell kitölteni, a szükséges igazolásokat személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a Hallgatói Önkormányzat irodájába.
 • Pályázhatnak a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, korábbi rendszerű egyetemi, illetve főiskolai képzésben részt vevő hallgatók, valamint a doktoranduszok.  Valamint azok a költségtérítéses hallgatók, aki államilag finanszírozott képzésben kezdte meg tanulmányait, de lecsúszott valamilyen oknál fogva a képzésről, valamint még van államilag finanszírozott felhasználatlan éve.
 • Minden félév elején minden igazolást újra be kell hozni és minden pályázathoz külön csatolni.
 • A hatályos magyar törvények értelmében minden idegen nyelvű igazoláshoz (hivatalos) fordítást is kérünk mellékelni.
 • A pályázat elutasításra kerül, ha a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz és/vagy ha hiányoznak, illetve nem megfelelőek az igazolások.
 • A pályázatokat pontrendszer segítségével bíráljuk el.
 • A Diákjóléti Bizottság eredményhirdetése után belül van lehetőség fellebbezni a pályázatkezelőben.  (A DJB határozata ellen jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához. A jogorvoslati kérelmet a jogi igazgatónál, írásban (személyesen vagy postai úton), illetve a fellebbezést a pályázatkezelőben kell benyújtani a jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül.)
 • Figyelem!!!(MÁK, vagy közjegyző által kiállított dokumentumokat, illetve szerződéseket és anyakönyvi kivonatokat viszont csak fénymásolt formában veszünk be.) 
 • A hiánypótlás feltétele, hogy a papírleadási időszakban legalább egy dokumentum leadásra került az alábbiak közül; önkormányzati, NAV, MÁK, munkáltatói igazolás, vagy a pályázó által aláírt pályázati űrlap.

Egyszeri szoctám

 • A támogatási formára minden félévben egy alkalommal lehet pályázni. A sikeresen pályázók egyszeri kifizetéssel részesülnek a támogatásban. A pályázat csak hirtelen, a szociális helyzetben bekövetkezett anyagilag megterhelő változás esetén adható be. A pályázatokat a pályázatkezelőben kell kitölteni, a szükséges igazolásokat személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a Hallgatói Önkormányzat irodájába.
 • Pályázhatnak a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, korábbi rendszerű egyetemi, illetve főiskolai képzésben részt vevő hallgatók. 
 • A pályázatban hivatkozni kell a megváltozott szociális helyzetre és azt igazolásokkal kell igazolni.
 • A pályázat elutasításra kerül, ha a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz és/vagy ha hiányoznak, illetve nem megfelelőek az igazolások.
 • (A DJB határozata ellen jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához. A jogorvoslati kérelmet a jogi igazgatónál, írásban (személyesen vagy postai úton), illetve a fellebbezést a pályázatkezelőben kell benyújtani a jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül.)

Kurzus- és Versenytámogatás

  • A támogatási formára minden félévben egy alkalommal lehet pályázni. A sikeresen pályázók egyszeri kifizetéssel részesülnek a támogatásban. A támogatási forma a kurzusok és versenyek nevezési, illetve tandíjának a csökkentésére szolgálnak. A pályázatot utólag lehet benyújtani, és minden igazolást mellékelni kell hozzá a közben felmerült költségekről. A pályázatokat a pályázatkezelőben lehet kitölteni, a szükséges igazolásokat személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a Hallgatói Önkormányzat irodájába.
  • Pályázhatnak a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, korábbi rendszerű egyetemi, illetve főiskolai képzésben részt vevő hallgatók. 
  • A pályázat elutasításra kerül, ha a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz és/vagy ha hiányoznak, illetve nem megfelelőek az igazolások.
  • A Diákjóléti Bizottság eredményhirdetése után belül van lehetőség fellebbezni a pályázatkezelőben. (A DJB határozata ellen jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához. A jogorvoslati kérelmet a jogi igazgatónál, írásban (személyesen vagy postai úton), illetve a fellebbezést a pályázatkezelőben kell benyújtani a jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül.)

Pályázat külföldi tanulmányok támogatásához (EGT-államokba)

 • Pályázhat minden állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató, aki valamely Európai Gazdasági Térségi (továbbiakban: EGT) állam részképzésében vesz részt, és külföldi tanulmányai beleszámíthatók az Egyetem képzésébe.EGT tagjai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein.
 • Az a hallgató jogosult a támogatásra, aki az Egyetem hozzájárulásával kezdte meg külföldi tanulmányait.
 • Minden félévben egyszer igényelhető a támogatás.
 • A sikeresen pályázók egyszeri kifizetéssel részesülnek a támogatásban. A pályázás feltétele a pályázó nevén szereplő, bármely magyarországi banknál nyitott bankszámla, valamint a bankszámla számának leadása a beiratkozáskor. A számlaszám hiányzása esetén a DJB a pályázatot csak a számlaszám beérkezése után bírálja el. Sikertelen résztanulmányok esetén a támogatás felét köteles a hallgató visszafizetni. EGT-államban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja elbírálására havonta kerül sor.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés feljelentéssel és fegyelmi eljárás megindításával jár!