Bejegyzés

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk mindannyiótoknak köszönetet mondani a tegnapi, felfokozott hangulatú szenátusi ülésen való részvételetekért és támogatásotokért. Az az érdeklődés, amit az egyetemi struktúra változásai és a munkavállalók sorozatos felmondása iránt mutattatok, rendkívül fontos és értékes számunkra. A tegnapi események bizonyosan sokakat aggasztanak, és teljes mértékben megértjük ezeket az érzéseket. Az egyetemi struktúra és a munkavállalók helyzete kapcsán a hallgatói vélemények kiemelkedő fontosságúak az egyetem jövője szempontjából, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Erre is rámutat a tegnapi nap eseményeinek hatása. Az elmúlt napokban tapasztalt támogatás megerősít bennünket abban, hogy közösségünk képes kezelni a kihívásokat és együtt tudunk dolgozni a megoldásokon. Szeretnénk biztosítani Titeket arról, hogy az egyetemi vezetőség és a szenátus tagjai elkötelezettek az egyetem sikeres és fenntartható jövője mellett. Mint a tegnapi beszédben is elhangzott részünkről: mi ennek nem szabunk gátat.

Múlt héten sajnálatos módon további munkavállalók mondtak fel. Az elkövetkezendő hónapok nagy valószínűséggel egy igen nehéz időszakként fognak bevonulni intézményünk életébe. Tudomásunkra jutott, hogy az egyetemi Tanulmányi Osztály munkatársainak pótlása még mindig akadályokba ütközik, ami tovább nehezíti a helyzetet és az egyetemi adminisztráció hatékonyságát. Megértjük, hogy ezek a hírek ijedtséggel tölthetnek el benneteket, és teljes mértékben osztozunk aggodalmatokban. Egyetemünk munkavállalóinak folyamatosan csökkenő létszáma záros határidőn belül komoly kihívást jelent majd mind a hallgatók, mind pedig az oktatók számára. Mostanra kezdi a helyzet azt a látszatot kelteni, hogy inkább az ellehetetlenítés felé haladunk, mintsem a munkaerő-racionalizálás felé.

Mint említettük már, kancellár úr januártól az egyetem munkavállalóinak (egy szűk kivételt leszámítva) munkáltatói jogát átvette. A nemrég felmondott kollégák megegyezéséről szóló dokumentumába tudomásunk szerint egy plusz mondat került: felmondásuk után sem csorbíthatják a Munkáltató, azaz a kancellár hírnevét.

Arra kérünk Titeket, hogy ne hagyjátok elveszni az ügyet! A mi egyetemünkről, és az ország Zeneakadémiájáról van szó, ahol már csak nekünk, hallgatóknak van szavunk. Mindemellett kérünk Titeket arra is, hogy mindezt higgadtan tegyétek, tanuljunk a hasonló sorsú egyetemek múltjából és jelenéből.

Üdvözlettel:

A HÖK csapata