Bejegyzés

Kedves Hallgatók, kedves Nyilvánosság!

Csák János miniszter úr tegnapi interjújában jelentős kritikát fogalmazott meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működésével és szakmai elismertségével kapcsolatban. Szeretnénk világosan kifejezni, hogy az egyetem Hallgatói Önkormányzata nem ért egyet az interjúban megfogalmazott állításokkal és értékelésekkel.

Az egyetem iránti elkötelezettségünk és a közösségünk érdekeinek védelmében fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az interjúban foglaltak nem tükrözik az intézmény valóságos működését és az ott folyó tevékenységeket. Az utóbbi időben felmerült, hogy a Zeneakadémia az ország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amellyel a fenntartó minisztérium nem tud együttműködni. Az állítás nem tükrözi a valóságot, hiszen az egyetemi Szenátus és a Hallgatói Önkormányzat is aktívan próbál (vagy éppen próbált ) kommunikálni a minisztériummal, azonban sajnálatos módon a minisztérium válaszadási képessége nem mindig célravezető vagy időszerű. A Hallgatói Önkormányzat egyetlen megkeresésére sem kapott még választ az elmúlt 2 évben. Fontos kiemelni, hogy a döntéshozatali folyamatok egyik alapvető eleme a megfelelő kommunikáció. Bár a válaszok késedelme vagy teljes hiánya kihívást jelent, intézményünk elkötelezett a nyitott párbeszéd és az átláthatóság mellett. Ezen túlmenően, azt is fontos megjegyezni, hogy az egyetem és a minisztérium közötti kapcsolatokért mindkét fél felelős.

Az elmúlt időszakban olyan állítások láttak napvilágot, miszerint a Zeneakadémián bezárkózó, kicsinyes és szűklátókörű vélemény alakult ki, mivel a rektorválasztás folyamatát rágalmakkal és más megkérdőjelezhető módszerekkel próbálták megakasztani. Ez az állítás sem fedi a valóságot, ugyanis a Hallgatói Önkormányzat szenátusi tagjai, mely a szerv negyedét teszi ki személyes tárgyalásokat folytatott több potenciális jelölttel, köztük Kutnyánszky Csabával, Tóth Péterrel, illetve Keller Andrással is. Ezek a tárgyalások az objektivitás és a demokratikus elvek mentén zajlottak, és az egyetemi közösség érdekeit szem előtt tartva történtek. A tárgyalások eredményét a többi szenátusi taggal is megosztottuk.

Külön kiemelte Miniszter Úr, hogy rektorhelyettes Úr valamilyen módon nem tudja „kordában tartani” az intézményt. Mivel itt konkrétumok nem hangzottak el, ezért erre érdemben nem tudunk reagálni, csak reménykedni, hogy Miniszter Úrnak remélhetőleg nem a Hallgatói Önkormányzat autonómiája és cselekvése okoz problémát.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Zeneakadémia hallgatói közössége tisztában van azzal, hogy az oktatás minősége, a kutatás színvonala, a nemzetközi reputáció, és a tanárok órai jelenléte nem a kancellár, hanem az egyetem szakmai vezetésének felelőssége. Ezekben az ügyekben minden esetben a rektorhelyettesekhez, illetve a tanulmányi osztályhoz fordulunk, ahonnan rendszerint gyors és pozitív visszajelzéseket kapunk. Ellenben, fontos azt megjegyezni, hogy bármely intézményről is legyen szó, annak gördülékeny szakmai előremenetelét minden esetben egy stabil gazdasági háttér tudja csak biztosítani.

A kancellár, mint a gazdasági ügyekért felelős személy, az állam által kinevezett vezető. Az ő felelősségi körébe tartozik tehát az egyetem stabil gazdálkodásának megszervezése és irányítása, illetve megfelelő tárgyi és személyi háttér biztosítása a támogató területeken. Kritikáink jelenleg kizárólag az egyetem munkakörülményeinek nagyfokú romlására, a tömeges felmondásokra és az intézményi struktúra átalakítására vonatkoznak, mindig is az volt a célunk, hogy ezek a változások nyíltan és a nyilvánosság bevonásával történjenek meg.

Az, hogy munkatársak felmondása esetén a hallgatók aggodalmukat fejezik ki, az a munkakörülményekkel és az egyetem átalakításával kapcsolatos aggodalmakból is fakad. Ezek az ügyek közvetlenül befolyásolják az oktatás minőségét és a hallgatói életet, ezért kívánatos, hogy minden érintett fél nyílt és konstruktív párbeszédet folytasson ezek megoldása érdekében. Kiemeljük, hogy kritikáinkat építő szándékkal fogalmazzuk meg, célunk az egyetem minden tagja számára a legjobb körülmények biztosítása.

Szeretnénk kiemelni, hogy bár az interjú alapján úgy tűnhet, mintha az intézmény részére biztosított állami támogatás növekedett volna, a valóságban kancellár úr korábbi nyilatkozatai és a jelenlegi pénzügyi helyzet közötti ellentmondások nem erre utalnak. Gondolunk ezalatt kancellár úr azon állítására, amely szerint a 2023-as évi pénzügyi helyzet „nehéz időszak elé állítja az egyetemet” (2023. 01. 12., Szenátusi ülés).

A 2024-es költségvetés tervezése során kancellár úr a következőket továbbította az egyetemi szervezeti egységek vezetőinek 2023. december 7-én: „Felhívom figyelmüket arra a körülményre, hogy az intézmény 2024. évi elemi költségvetése nominálisan gyakorlatilag az ideivel egyezik meg. Emiatt kiemelten fontos az ésszerű, takarékos tervezés, a lehetséges kiadáscsökkentési intézkedések feltárása és bemutatása”. Ezek az állítások összeegyeztethetetlenek azzal az érveléssel, hogy jelentős, 20%-os növekedés történt volna az egyetem finanszírozását tekintve 2022 óta.

Kérjük az interjúban elhangzottak átgondolását, és lehetőség szerint a felmerült kérdések tisztázását, hogy ezzel is kommunikáció kezdődjön el a fenntartó és a diákság között.